Mine avalehele Liigu põhisisu juurde

Parim tulemus saavutatakse mitmekesises tiimis!

Sirle Paberits | Swedbanki personalipartner

KUULA ARTIKLIT

Swedbanki personalipartner Sirle Paberits jagab panga kogemusi vähenenud töövõimega inimeste palkamisel ning innustab ka teisi ettevõtteid kaasama julgemini erivajadusega inimesi kui häid spetsialiste.

Statistika andmetel on ligikaudu 100 000 Eesti tööealistest elanikest vähenenud töövõimega ja see number on püsinud aastate vältel samal tasemel. Lisaks on inimesi, kellel ei ole küll puuet või vähenenud töövõimet diagnoositud, kuid nende tervislik seisund või eripärad muudavad sellegipoolest töö leidmise keeruliseks.

Nende inimeste võimalused tööturule sisenemiseks või naasmiseks on sageli piiratud, kuigi tegemist võib olla väga heade spetsialistidega. Piirangute põhjused on erinevad ja tulenevad sageli pigem hoiakutest ja ettevõtete vähesest kogemusest erivajadusega inimeste värbamisel kui soovimatusest erivajadusega inimesi palgata.

Samas on üha enam kerkimas esile tööandjad, kes on võtnud oma südameasjaks nende inimeste kaasamise tööellu ning on valmis sellesse ka mitmel moel panustama.

Sihipärane töö erivajadusega inimeste kaasamisel

Swedbankis ootame oma tiimidesse alati häid spetsialiste. Viimastel aastatel oleme teinud sihipäraselt tööd ka erivajadusega inimeste kaasamiseks. See töö algab juba enne värbamisprotsessi: püüame aktiivselt leida võimalusi, kuidas julgustada sihtgruppi meile kandideerima. Oleme selleks korraldanud erivajadusega inimestele suunatud töövarjupäevi, teeme koostööd erinevate organisatsioonidega ja jagame võimalusel oma kogemusi nii teiste tööandjatega kui ka tööotsijatega. Väga oluline on värbamistiimi, aga ka juhtide ja kõikide töötajate teadlikkuse tõstmine; viimast teeme ettevõtte sees koolituste ja info jagamise kaudu.

Uue töötaja valimisel lähtume alati eeskätt kandidaadi oskustest ja hoiakutest. Juhul kui sobiv kandidaat vajab tulenevalt erivajadusest tavapärasest teistsugust lähenemist, oleme valmis kohandama nii töökeskkonda kui ka muid töötingimusi.

Praegushetkel on Swedbanki töötajatest vähenenud töövõimega 1,5% ja paljud neist töötavad pangas juba üpris kaua. Väga paljud nendest kolleegidest ei vaja oma igapäevaste tööülesannete sooritamiseks erilahendusi ja saavad niisamagi hakkama. Samas on meil juba olemas mõned kogemused nii füüsilise töökeskkonna kohandamise kui muudegi töötingimuste sobivaks muutmisega lähtuvalt töötaja erivajadusest.

Erivajadusega töötaja jaoks töökoha kujundamisel keskendutakse sageli muudatustele füüsilises keskkonnas ja võimalusele soetada abivahend. Võimalused erivajadusega töötajaid kaasata on tegelikult palju laiemad ja kaasamise protsessi peaks alati vaatama kui tervikut, mis sisaldab sobiva füüsilise keskkonna loomist, toetavaid sotsiaalseid suhteid ja eduelamust pakkuvat väljakutset.

Kõigist ülalpool loetletud aspektidest püüame Swedbankis erivajadusega töötaja jaoks kohandusi planeerides ka lähtuda. Parima tulemuse saavutamiseks on väga oluline, et planeerimise protsessis osaleks ka töötaja ise ning tema juht ja lähemad kolleegid. Vajadusel oleme küsinud nõu ka majavälistelt spetsialistidelt.

Et kõik Swedbanki erivajadusega töötajad töötingimuste kohandamist ei vaja, oleme mõelnud ka sellele, mida saaksime neile kolleegidele selle asemel pakkuda. Võimaldame kõigile meie vähenenud töövõimega töötajatele täiendavaid puhkepäevi ja kompenseerime tervist toetavaid teenuseid nagu massaaž ja vesivõimlemine; samuti toetame kõneterapeudi või mõne teise vajaliku spetsialisti teenuse kasutamist.

Selleks, et meie erivajadusega töötajad oleksid kursis riigi ja kohalike omavalitsuste poolt pakutavate võimalustega ning leiaksid hõlpsasti teemakohast infot, oleme loonud meie siseveebi erivajaduste-teemalise veebilehe. Leheküljelt leiavad kasulikku infot ka juhid ja töötajad, kelle tiimis töötab erivajadusega kolleeg, ning töötajad, kelle peres kasvab erivajadusega laps.


Fotol Meelis Luks perekonnaga Jaapanis. Foto: erakogu

Fotol Meelis Luks perekonnaga Jaapanis. Foto: erakogu

Oma kogemusest ja eduloost räägib Swedbanki kujundusmeeskonnas töötav Meelis Luks.

Meelis alustas Swedbankis täielikult kodukontoris töötamist juba 2019. aasta alguses, mil teiste töötajate jaoks oli kodukontoris töötamine veel tume maa. Meelisele sobiva rolli leidmine ja töötingimuste kujundamine võttis aega kaks aastat, kuid sellesse protsessi panustamine tasus ennast mõlema osapoole jaoks kuhjaga ära. Swedbank on saanud endale tubli kujunduse valdkonna spetsialisti ja Meelis saab rakendada oma kunstiannet pangale väärtust luues.

„Swedbankis olen töötanud veidi üle nelja aasta. Minu erialaks on graafiline disain ja ametinimetuseks on „spetsialist“. Seega, igapäevaselt aitan kujundada ning disainida erinevaid materjale sotsiaalmeedia ja veebi tarvis. Samuti kujundan pangasiseseid reklaame ja dokumente.

Esmane kontakt pangaga oli mul juba 2017. aastal. Näitasin ise initsiatiivi üles ning uurisin, kas neil on vaba töökohta IT-valdkonnas. Kuna sel ajal töötasid kõik veel kontorites, aga mulle sobis rohkem kodukontoris töötamine, siis turvalisuse põhjustel ei saanud pank mulle selles valdkonnas tööd võimaldada. Minu soove arvesse võttes pakuti mulle aga juba järgmisel aastal tööd disainerina, mis mulle väga sobis. Tööle saamine võttis küll üsna kaua aega, aga 2019. aasta alguses asusin oma ametikohale. Olen selle eest Swedbankile väga tänulik.

Kuna ma toimetan enamuse ajast kodukontoris, siis tööandja poolt on mul kodus arvuti koos vajalike programmide ja tarkvaraga, et saaksin oma tööülesandeid täita nii hästi kui võimalik. Minu eripäraks on see, et kasutan töö tegemiseks oma paremat jalga, sest puude tõttu ei saa ma oma käsi kasutada. Enamus teab mind kui maalikunstnikku, kes maalib oma teoseid, pintsel varvaste vahel.

Ootused tööandjale on üsna lihtsad – et tööd ikka jätkuks ning oleks väljakutseid oma oskuste ja teadmiste proovile panekuks. Lisaks võimaldab pank mul oma teadmisi igakülgselt täiendada.

See võimalus antud ametikohal leiba teenida on suureks toeks mu perele, kus on kasvamas nelja-aastane poisipõnn. Sel kevadel sai teoks meie pere unistus – teha reis kaugesse Jaapanisse.“


Swedbanki soovitused tööandjatele, kes soovivad erivajadusega inimesi värvata:

Kõige tähtsam on mõtteviis – me kõik oleme erinevad ja parim tulemus saavutatakse mitmekesises tiimis üksteist austades ja toetades.


Väga paljud inimesed ei leia endale head tööd,
kuna neil on mõni puue või haigus.

Swedbankis ei vaadata töötaja puuet.

Swedbankile on tähtis,
et inimene oleks oma töös hea.

Kui vaja, tehakse töötaja jaoks töökoht ligi-pääsetavaks.

Swedbank korraldab info-päevi,
kus puuetega inimesed saavad näha,
kuidas pangas töö käib.

Meelis Luks on tuntud kunstnik,
kes maalib oma parema jalaga.

Ta töötab juba mitu aastat Swedbankis.

Sel kevadel käis ta oma perega,
naise ja 4-aastase pojaga,
oma unistuste reisil Jaapanis.