Mine avalehele Liigu põhisisu juurde

Eesti Puuetega Inimeste Koja toetuste ja teenuste nõuniku argipäev

Kristi Kähär | Eesti Puuetega Inimeste Koja toetuste ja teenuste nõunik

KUULA ARTIKLIT

Neljapäev, 6. aprill

Minu neljas töönädal toetuste ja teenuste nõunikuna EPIKojas hakkab lõppema. Kuu aega on olnud täis katsumusi töö- ja pereelu ühildamisega, sest üks haigus ajab teist taga. Õnneks on mul tööandjaga vedanud ja kõik kolleegid saavad aru, mis tähendab väikese lapse kõrvalt tööl käimine. Aga alustame päevaga, tänane tööpäev möödub töiselt kontoris.

7.00 Äratuskell vibreerib aknalaual. Püsti, pessu ja riidesse. Kerge hommikukohv ja võileib keha üles äratamiseks. Kuna last hoiab täna vanaema, siis üks vahepeatus hoius jääb ära.

8.30 Väljun kodust. Kodust tööle on trolliga umbes 20 minutit, mille käigus saab ennast mõnusalt töölainele häälestada. Trollis vaatavad mind vastu unised näod.

9.00 Kontoris võtan esialgu ette postkasti ja kiikan, kas on vastamist vajavaid kirju. Täna on plaanis infoseminar võrgustikule Sotsiaalministeeriumi ja Sotsiaalkindlustusameti poolt, kes tutvustavad isikukeskse erihoolekandeteenuse mudelit. Saadan registreerinutele infoseminaril osalemise lingi.

Püüan e-posti teel kokku leppida mõned kohtumised partneritega väljaspool maja. Inimeste kalendrid on täis broneeritud, ühise aja leidmine paras proovikivi.

Saadan meeldetuletusi ja helistan üle inimesi meie võrgustikus, et nad kindlasti osaleks meie järgmise nädala kohtumisel, kus on võimalik kaasa rääkida isikukeskse erihoolekandeteenuse kujundamisel. Märkuseks: riigil on plaan toetavad erihoolekandeteenused disainida ümber selliselt, et inimene saaks vajaliku abi vastavalt oma vajadustele kohalikust omavalitsusest. Inimesele pakutakse neid teenuse komponente, mida tema ja ta pere vajavad, mitte ei painutata inimest teenuse raamidesse. Lisaks toetab ümberkorraldus seda, et inimene saaks teenust kodu lähedal.

10.00 Koosolek, kus arutame detailsemalt minu tööplaane. Põnev, sest erinevaid tegevusi on palju ja saan enda jaoks selgemaks mõelda, kuidas ja mida tegema hakkan. Siiani on tööpäevad suuresti olnud organisatsiooni sisseelamine, muu hulgas ka oma kolleegide varjutamine.

Minu peamine tegevusvaldkond on toetuste ja teenuste alane huvikaitse. Mu eesmärk on erinevate toetuste ja teenuste lõikes välja selgitada süsteemseid kitsaskohti ning esitada vastavaid ettepanekuid muudatuste tegemiseks. Lisaks esindan EPIKoda töörühmades ja erinevatel üritustel. Muuhulgas nõustan inimesi, kui nad meie poole pöörduvad. Kuna olen peaaegu kuu aega tööl olnud, siis üllatusi tuleb ette iga päev ja kõik tööpäevad on täidetud avastamisrõõmu ja põnevusega.

11.00 Võtan ette väljatöötamisel oleva kavatsuse perepõhise asendushoolduse edendamiseks, teen kokkuvõtte võrgustikule tagasisidestamiseks. Kuna varasem kogemus lapsi puudutavate teenustega on pigem väike, siis kasutan head võimalust ennast teemaga kurssi viia. Saadan kokkuvõtte võrgustikule laiali.

12.00 Suhtlen koostööpartneriga Sotsiaalministeeriumist, et ühiselt mõnede teemadega edasi tegeleda – tugiisikuteenuse pakkumise kitsaskohad kohalikes omavalitsustes, hooldajatoetuse regulatsioonid, rehabilitatsiooniteenuste reformimine. Vahepeal heidan jälle pilgu postkasti.

13.00 Teamsis toimub Sotsiaalministeeriumi ja Sotsiaalkindlustusameti poolt isikukeskse erihoolekandeteenuse mudeli tutvustus meie võrgustiku liikmetele. Sellest kujunes sisukas ja ülevaatlik teenuste tutvustamine.

Ette rutates mainin, et nädal hiljem leiab aset jätkukohtumine, et sihtgrupp saaks teenuse kujundamisel sisulisemalt kaasa rääkida, samuti oleks võimalik kujundada ühtset seisukohta, mis on olulised seigad teenuste pakkumisel inimese vaatest.

13.30 Kiire amps ja kohv lõunasöögiks.

14.00 Kuna hetkel on mul vaja ennast erinevate teemadega kurssi viia, siis päeva jooksul loen palju seadusi, arengukavasid, analüüse ja muud taolist, mis aitavad mul seisukohtade kujundamisel olla professionaalne, teaduspõhine ja argumenteeritud.

15.00 Tööle asudes olin võtnud plaani, et kohtun aeg-ajalt muude tegemiste kõrvalt võimalusel ka meie võrgustikuliikmetega. Täna toimus kohtumine Eesti Fenüülketonuuria Ühinguga. Tutvustasin ennast ja kuulasin, mis küsimused ja probleemkohad nende töölaual on.

16.00 Kirjutan väikese nupukese meie sotsiaalmeediasse. Viimasel ajal on ajakirjandus välja toonud mitmeid väärkohtlemise lugusid hoolekandeasutustes. EPIKoda peab tähtsaks nendele süsteemselt tähelepanu pöörata. Juhtumid ise on väga kahetsusväärsed, aga see, et neid ajakirjanduses kajastatakse ja tähelepanu pööratakse, on positiivne, sest siis need teod ei jää märkamata. Huvikaitse seisukohalt on üheks oluliseks osaks pidevalt puuetega inimestega seotud teemasid pildil hoida, et inimeste ja ühiskonna teadlikkust kasvatada.

17.00 Vaatan veel viimast korda üle postkasti ja loen tööpäeva lõppenuks.

Sõidan trolliga koju, mõtlen läbi tööl üles jäänud viimased mõtted ja lülitan end ümber kodulainele. Nii saan pühendada õhtu oma perele ja uuel tööpäeval sama hooga edasi minna.


Kristi Kähär on EPIKoja uus töötaja.

Ta jutustab oma tavalisest töö-päevast.

Päeva jooksul peab ta palju lugema ja uurima,
suhtlema inimestega veebis
ja kohtuma nendega päriselt.