Mine avalehele Liigu põhisisu juurde

DUO tugigrupi juhendajate täiend­koolitused

Anneli Salk | Psühholoogiline nõustaja, DUO tugigrupi juhendajate koolitaja

KUULA ARTIKLIT

DUO tugigrupi koolitus. Foto: erakogu

DUO tugigrupi koolitus. Foto: erakogu

Heaolu ja Taastumise Koolis toimuvad DUO tugigrupi juhendajate täiendkoolitused, kus saab omandada grupijuhtimise oskuseid. Mis see täpsemalt on? Teemat avab psühholoogiline nõustaja Anneli Salk.

DUO tähendab, et tugigruppi viivad korraga läbi kaks inimest – grupijuht, kes on oma valdkonna spetsialist (psühholoog, terapeut vm) ja kogemusnõustaja või taastuja. Kaks grupijuhti täiendavad teineteist, kuna kogemusnõustajal on isiklikud kogemused antud valdkonnas ning spetsialistil jällegi erialased teadmised. Grupijuhtide omavaheline koostöö on eeskujuks koolitusel osalejatele ning annab võimaluse seda jälgida ja sellest õppida.

Eesti Puuetega Inimeste Fondi (EPIF) toel viidi aastatel 2021–2023 läbi kaks koolitusgruppi, üks Tallinnas ja teine Tartus. Koolitusel osalesid üle Eesti vaimse tervise spetsialistid (kogemusnõustajad, tegevusjuhendajad, sotsiaaltöötajad, tegevusterapeudid jne) ja puuetega inimeste organisatsioonide eestvedajad ehk siis inimesed, kes tahavad hakata tugigruppe juhtima või juba juhtisid gruppe ning soovisid oma teadmisi selles valdkonnas täiendada.

Praktilised teadmised grupijuhtimisest

Sellise koolituse eesmärk on praktiliselt õppida, kuidas gruppi juhtida. Koolituse läbinud inimestel peaks olema vajalikud oskused ja teadmised tugigrupi käivitamiseks, läbiviimiseks ning lõpuleviimiseks oma kogukonnas. Koolituse käigus saavad osalejad kaasa töötada grupitöödes ning üheskoos analüüsida koolitusgrupis toimuvaid protsesse.

Tugigrupi juhendajate täienduskoolitust viisid läbi koolitajad Külli Mäe, kes on psühhosotsiaalse rehabilitatsiooni valdkonna eestkõneleja, praktik, koolitaja ja superviisor; pikaajalise kogemusega grupiterapeut Heli Künnapuu, kogemustega täiskasvanute koolitaja ja NLP coach Anneli Salk ning kogemusnõustaja Inge Vallandi.

Tugigrupi koolitustel osalejad kiitsid tagasisidet andes, et nad said koolituse läbimisest palju kasu. Koolitus oli põhjalik ning võimaldas senisest paremini mõista inimesi, kelle taastumisele tuleb tugigrupis osalemine kasuks. Samuti oli tarvilik mõista grupiprotsesside seaduspärasusi, sest sellega puutub iga grupijuht kokku. Oluliseks peeti oma tugigrupi visiooni ja selle tegevuskava läbitöötamist koolituse käigus.

Grupi toetus on tulus meetod nii õppeprotsessi läbimisel kui ka taastumisel ning oma elu korrastamisel.

Vahend väljakutsetega toimetulekul

Grupp on ühtlasi võimas abivahend paljude elu väljakutsetega toimetulekul, sest teistega koos suudame palju rohkem kui üksi. Grupi juhtimine nõuab aga grupijuhilt lisaks teadmistele grupi toimimise põhiprintsiipidest ka enesekindlust, mida saab toetada just enda praktilise kogemusega. Meie koolituse põhimõte ongi ennekõike anda osalejatele enda grupis osalemise kogemus, mida õppeprotsessi jooksul pidevalt analüüsime ja mille kaudu õpime.

Jätkame Heaolu ja Taastumise Koolis grupijuhtide koolitamist juba 2023. aasta sügisest ja toetame gruppide tegijaid ka peale koolitust kovisioonide kaudu.

Need hakkajad, kes on valmis vastu võtma väljakutse olla grupijuhiks – teejuhiks ja toetava keskkonna hoidjaks oma kogukonna grupi liikmetele, on igati väärt toetust omakorda nii erialaorganisatsioonide poolt kui ka kogukonnas tervikuna.

Külli Mäe (koolitaja): Miks me ütleme, et see on DUO tugigrupi juhendajate koolitus?

Mina sain müksu Soome kolleegidelt, et kui on vaimselt katki läinud inimesed, et miks mitte siis kokku saada ja koos leida seda lootust, et taastumine on võimalik. Aasta siis oli 2009. Euroopa Liit rahastas seda projekti, see oli üks Euroopa parimaid ja tol hetkel oli 30 gruppi üle Eesti. Siis lõppes projekt ära, aga võrgustik tahab ju taaselustamist ja jätkuvat kastmist. Minul on hästi hea meel, et meil on uus koolitustiim ja et Eestis on see koolitus jälle kättesaadav. Minu meelest on töö gruppidega suurepärane võimalus, taastamaks inimestes lootust ja andmaks küünarnukitunnet ning toetada kuuluvustunde tekkimist.


Kas soovitaksid DUO tugigrupi juhendajate täienduskoolitust ka teistele?

Ursi Joost: Jaa! Meil on Ida-Virumaa PIK võrgustikus hästi palju diagnoosipõhiseid gruppe. Kõike koolitusel õpitut saab seal väga hästi kasutada, sest füüsilised puuded ei jäta ka vaimse tervise poolt puudutamata. Kui saad mingi raske diagnoosi, siis see alati lööb esialgu jalust ja me peame hakkama oma elu uuesti üles ehitama hoopis teistmoodi.

Külli Sädeme: Jaa, soovitaksin küll, ja ma olen seda juba ka teinud, sest meil kogemusnõustajate koolitusel tuli välja mitu õppijat, kes tahavad tegeleda gruppidega. Kogemusnõustajate koolitusel räägitakse tööst gruppidega päris põhjalikult. Need koolitused täiendavad üksteist: kohati on need sarnased, aga ilmselgelt saab siin ikkagi põhjalikuma ülevaate.

Tea Pihlau: Ma täiendaksin Küllit, tõepoolest on kogemusnõustajale see koolitus lisaks väga hea. Kui me siin grupis õpime grupijuhtimist, siis ühtlasi oleme selles grupis ka ise osalised. Kogemusnõustaja koolitus on küll väga hea ja tugev koolitus, aga kui sa töötad rehabilitatsioonimeeskonnas pikaajaliste klientidega, siis on sul vaja veidi teist põhja sinna alla ja see koolitus täiendab eelnevat. Iga kogemus tuleb kogemusnõustajale kasuks.

Merily Mägi: Mina kindlasti soovitaksin, eriti selle praktilist poolt. Leian, et kõik, mis puudutab gruppe, töös inimestega, kes on oma kriisid üle elanud, siis on seda koolitust kindlasti vaja. Teiseks olid need koolitusgrupid head – see koosloomeõhkkond, uued ideed ja kõikide nende asjade läbiarutamine tuli kasuks, eks mitu pead ole ikka mitu pead.

Inge Vallandi (kaaskoolitaja, kogemusnõustaja): Mina pean oluliseks seda ühist energiat – sünergiat –, mis grupis tekib. Palju annab vahetult selles protsessis osalemine ja ise grupiliige olemine, grupi jõu ja toe tunnetamine. Minu arvates on ka koolituse formaat väga hea. Oma gruppide esitlemine koolitusel osalejate poolt täitis väga hästi eesmärki. Tekkisid asjalikud arutelud ja tore oli näha, kuidas grupiliikmed üksteist toetasid.

Heli Künnapuu (projektijuht ja koolitaja): Mul on väga hea meel, et EPIF on võtnud fookusesse tugigruppide liikumise toetamise Eestis ja et huvi koolituse vastu oli väga suur.


Tugi-grupid on grupi-teraapia vorm,
kus aidatakse inimesi,
kellel on vaimsed ja hingelised mured.

DUO tähendab,
et gruppi juhivad kaks inimest.

Kogemus-nõustaja räägib oma kogemustest,
kuidas ta oma muredest jagu sai.

Grupi-juht juhib vestlust.

Eesti Puuetega Inimeste Fond tegi kaks koolitust,
Tallinnas ja Tartus,
kus koolitati DUO grupi-juhte.

Kõik koolitusel osalejad jäid koolitusega väga rahule.

Nad ütlesid, et said koolituselt palju teada
ja õppisid grupiga töötama.

Nüüd saavad nad paremini aidata inimesi,
kes oma muredega tugi-gruppidesse tulevad.