Mine avalehele Liigu põhisisu juurde

Hariduse tugiteenuste kättesaadavus: õigus on, aga võimalusi tihtipeale pole

Keiu Talve | Riigikontrolli audiitor

KUULA ARTIKLIT

Keiu Talve. Pilt: Erakogu

Ehkki seadus annab õiguse eripedagoogide, psühholoogide ja teiste tugispetsialistide abile koolides ja lasteaedades, pole need teenused tuhandetele Eesti noortele ja lastele tegelikkuses siiski kättesaadavad. Sellisele järeldusele jõudis Riigikontroll oma 2019-2020 aastatel läbi viidud auditis „Hariduse tugiteenuste kättesaadavus“.

Kui kahes kolmandikus munitsipaallasteaedades ja kolmveerandis põhikoolides on eripedagoogide, logopeedide ja teiste spetsialistide abi enamjaolt kättesaadav, siis ligi kolmandikus lasteaedades ja veerandis põhikoolidest käivad tuge vajavad lapsed ja noored (kokku üle 8400), kes peavad toime tulema vajalikust oluliselt väiksema abiga, hankima seda mujalt või jääma sellest sootuks ilma. Samas on selge, et tugiteenuste õigeaegne kättesaadavus võib olla määravaks mõjuks seoses paljude laste arengu, õpiedukuse ning tulevase hakkamasaamisega ühiskonnas.

Riigikontroll jõudis antud järeldusele, analüüsides nii avalikult kättesaadavaid kui ka infosüsteemides olevaid andmeid. Lisaks viidi läbi küsitlusi munitsipaallasteaedade, -koolide ning kohalike omavalitsuste seas ja tehti intervjuusid erinevate osapooltega. Auditeerimisel keskenduti riigi ja kohalike omavalitsuste tegevusele hariduse tugiteenuste kättesaadavuse tagamisel neile kuuluvates lasteaedades ja põhiharidust andvates koolides. Haridusliku erivajadusega lastele mõeldud lasteaedu ja koole selles auditis Riigikontroll ei käsitletud.

Auditi käigus ilmnes, et Haridus- ja Teadusministeerium on astunud viimastel aastatel olulisi samme, et parandada tugispetsialistide teenuse kättesaadavust koolides. Samas pole suurele osale probleemidest samamoodi jätkates lahendust siiski loota.

Lähemalt saab tutvuda auditiaruandega Riigikontrolli kodulehel: https://www.riigikontroll.ee/tabid/206/Audit/2516/language/et-EE/Default.aspx