Mine avalehele Liigu põhisisu juurde

Palju õnne kodadele, kel täitus 25. aasta!

Maarja-Liis Mölder | Ajakirja Sinuga kaasautor

KUULA ARTIKLIT

Pärnu, Valga, Põlva, Ida-Viru, Lääne-Viru, Viljandi ja Tartu Puuetega Inimeste Kojal on järjepanu täitunud veerandsada tegutsemisaastat. Sel puhul küsisime neilt, keda tabada õnnestus, kuidas on läinud, mis rõõmustab ja mis rahutuks teeb.

Valgamaa Puuetega Inimeste Koja organisatsioonide ja ringide juhid. Autor: Erakogu

Valgamaa Puuetega Inimeste Koja organisatsioonide ja ringide juhid. Autor: Erakogu

Kuidas juubelit tähistasite?

Lääne-Virumaa: Sooviksime oma aastapäeva tähistada töise konverentsiga „Kui pime aitab lombakat, saavad mõlemad edasi“. Kahjuks on meie üritus teadmatusse edasi lükatud.

Valga: Meie pidasime juubelit oma majas. Saali oli kogunenud palju õnnesoovijaid, teiste seas ka sotsiaalminister Tanel Kiik. Tunnustati kõiki liikmesorganisatsioonide ja ringide juhte, kes teevad aastaid vabatahtlikena tänuväärset tööd. Meelelahutust pakkusid lõõtsamees Heino Tartes ja teada-tuntud sõnaseadja Tõrva Tilde. Külalised said maitsta head-paremat ning meenutada koos veedetud aegu.

Viljandi: Et võtta toredast üritusest viimast, tähistasime seda koos rahvusvahelise puuetega inimeste päevaga. Ametlikus osas andis meile rahvastiku olukorrast ülevaate Mihkel Servinski Statistikaametist. Meeleolu aitasid luua Toomas ja Inga Lunge oma kaunite lauludega. Päeva lõpetasime ühise kohvilauaga, kus leiduva magusa krooniks oli suur ja maitsev tort Viljandimaa meistritelt Magusatoast.

Ida-Virumaa: Puuetega Inimeste Koda pidas oma 25 aasta juubelit 22.11. 2019. Üritus algas koostöös EPIKojaga korraldatud infopäevaga, mis oli suunatud nii puuetega inimestele kui ka kohaliku omavalitsuse sotsiaaltöötajatele ja kujunes rahvarohkeks. Järgnenud sünnipäevapeol paitasid kõrvu külaliste arvukad tänusõnad kogu meeskonnale.

Tartu: Meil ei olnud kahjuks võimalik juubelit tähistada koroonapiirangute ning kapitaalremondi tõttu. Viimase eest oleme muidugi väga tänulikud Tartu linnale.

Kuidas on organisatsioon ajas muutunud?

Lääne-Virumaa: Oleme muutunud ajaga innovaatilisemaks – arvuti kasutamine, Facebook, Instagram, videokoosolekud jne.

Valga: Valgamaa PIK on katusorganisatsiooniks 11 erinevale puuetega inimeste organisatsioonile, kus on kokku üle 800 liikme. Algusaastatel oli liikmeid üle 1000. Põhieesmärgiks on puuetega inimeste heaks tehtava töö maakondlik koordineerimine ning inimeste katusorganisatsioonidesse koondamine nende huvikaitse eesmärgil. Tähtis, et liikmetel oleksid ruumid, kus saab korraldada teabepäevi, koolitusi ja nõustamisi, samuti töötaksid eneseabigrupid ja arendataks huvitegevust. Valgamaa PIK kasutuses on vallale kuuluv renoveeritud ja ligipääsetav maja, millele tehti juurdeehitis.

Viljandi: Aja jooksul on vahetunud palju inimesi, kes nõukoja töödes ja tegemistes osalenud. Igaüks neist on jätnud oma jälje, selles tiimis löövadki kaasa eranditult tegijad inimesed. Kõigil neil on südant ja hinge palju enamaks kui ainult iseenda tarbeks. Selle pika ajaga on kujunenud välja tugev kogukond, traditsioonid, turvalisus, organisatsiooniga arvestatavus.

Ida-Virumaa: Kui koda 1994. a asutati, siis rentisime väikest bürooruumi. 2004. a renoveerisime projektide toel Jõhvi vallale kuuluvad ruumid (kokku 224m2). Tänu sellele saime hakata teenuseid arendama. Alates 2005. a veebruarist osutame erihoolekandeteenust, milleks on igapäevaelu toetamise teenus ning 2007. a jaanuarist osutame ka toetatud elamise teenust. Teenustel käib kokku 32 inimest. Kojast on kujunenud tõsiseltvõetav partner kohalikele omavalitsustele. Liikmeskond on kasvanud, toimib heatahtlik ja tegus koostöö.

Tartu: Kui koda 12. aprillil 1994. a ametlikult registreeriti, oli asutajaliikmeid organisatsioone kõigest 11. Tänaseks on liikmesorganisatsioonide arv kasvanud 23 peale ja liikmeid on ligikaudu 3000. Muutusi on aja jooksul olnud palju, kõike ei jõuaks siin loetledagi. Jäi ju koja loomine 90ndate algusesse, mis oli keeruline aeg kogu Eesti rahvale. Tasapisi soojenesid suhted kohaliku omavalitsusega ning tänaseks oleme linnaga koostööpartnerid sõna parimas tähenduses. Koda kaasatakse linna erinevate valdkondade otsustusprotsessidesse, olgu see siis transport, ligipääsetavus vm. Avardunud on ruumid ja huvitegevuse võimalused: tegutsevad 6 võimlemisringi ja 3 lauluansamblit, on käsitööring, kirjandusring.

Mille üle olete eriti uhked?

Lääne-Virumaa: Oleme uhked nende inimeste üle, kes teevad kojas oma vabatahtlikku tööd – need on meie ühingute juhid. Meil on koostööpartnerid Peterburis ja Moskvas. Samuti oleme osalenud Ukrainas projektis nimega: "Maailm ilma piiranguteta".

Valga: Uhked oleme oma inimeste üle – meie 11 ühingu juhid ja ringide juhendajad teevad aastaid vabatahtlikku ja tänuväärset tööd. Oleme uhked oma liikmete üle, kes kõik panustavad meie paremasse tulevikku. Meeskonnatöö – see on hoidnud meid aastate vältel tugevate ja üksmeelsetena.

Viljandi: Erilist rõõmu valmistab meile me tegutsemiskoht – linnavalitsuse poolt antud majake. Viimastel aastatel oleme tänu EPI Fondile ja kohaliku omaalgatuse programmist saadud toetustega uuendanud nii sisustust kui ka maja ennast. Väga uhked oleme ka majas tegutsevate ühingute üle, kelle väsimatute juhtide kiitmiseks jääb sõnadest puudu. Kõik ühingud toimetavad aktiivselt, korraldavad oma liikmetele ja ka avalikkusele tarvilikke loenguid ja muid üritusi. Ootame kõiki, kellel on mure – koos on kergem.

Ida-Virumaa: Oleme uhked selle üle, et Ida-Virumaa PIK on muutunud tõsiseltvõetavaks partneriks nii kohalikele omavalitsustele kui ka erinevatele riiklikele institutsioonidele (SoM, SKA, TK jne), et meil on väga hea koostöö nii EPIKoja kui ka Fondiga ning paljude maakondlike kodadega.

Tartu: Oleme uhked kogu senise tegevuse üle. Vaimustume kaunitest ruumidest, ent tähtsaimad on ikkagi inimesed. Oleme uhked tublide ja kannatlike organisatsioonide juhtide üle, kes teevad oma tööd vabatahtlikult ja südamega. Isiklikult olen tänulik koja juhatusele, kes on olnud alati toeks ja abiks tegevtöötajaile. Märkimisväärne on seegi, et 2/3 juhatuse liikmetest on samad, kes olid koja tegevuse sünni juures: projektide rahastuse juures peetakse tugevuseks, et juhatuse liikmed pole pidevalt vahetunud. Olen uhke oma kolleegide, huvitegevuskollektiivide juhtide ja klientide üle.

Millised on väljakutsed ja plaanid tulevikku vaadates?

Lääne-Virumaa: Vaatamata kõigele tuleb eluga edasi minna. Soovime stabiilset rahastust nii riigi poolt kui ka KOV-delt. Kui on raha – siis võib ka plaane teha!

Valga: Plaane on palju, kuid millistega edasi läheme ja millised ümber vaatame, selgub selle aasta jooksul. Meie liikmete hulgas on palju üksikuid inimesi, väga vähestel on nutiseadmed ja piirkonnas on probleeme internetiühendusega. Nii mõnedki kitsaskohad, mis eriolukorras välja tulid, vajavad lahendusi koostöös kogukonna ja valdadega.

Viljandi: Edaspidi tuleks süveneda rohkem nendesse probleemidesse, mida toob kaasa aeg ja elumuutused. Paljud muredega inimesed ei leia enesele sobivat tuge ja abigruppi ning vahel ei olegi neid olemas. Meditsiin on koormatud ja neil napib aega inimesega rääkida. Ehk on kodadel siin rohkem võimalust inimesi aidata, jagada vajalikku infot ja materjale.

Ida-Virumaa: Kuna oleme Jõhvi vallale kuuluval rendipinnal, on meie jaoks kõige keerulisem see, et iga 5 aasta tagant peame taotlema rendilepingu pikendamist. Olukorda komplitseerib kohalike omavalitsuste ebastabiilsus poliitikute otsustes ja tegevustes.

Tartu: Tulevik saab olema põnev. Muutumas on ju EPIFondi rahastussüsteem, mis seab uued tingimused kodadele ja liikmesorganisatsioonidele. Lisaks väljumine koroonakriisist, mille kaugeleulatuvaid tagajärgi ei oska keegi ette näha. Organisatsioonide juhid ja juhatused peaksid arendama enda digipädevust ja võõrkeelte oskust. Meie ühingutes on valdavalt eakad ning lahendada tuleb küsimus, kuidas liikmeskonda noorendada, või hoopiski muuta tegutsemissuunda.

Kingitused laual. Autor: Erakogu

Kingitused laual. Autor: Erakogu

Milline oleks üks ilus sünnipäevakink teie kojale?

Lääne-Virumaa: Meie kojale oleks kõige paremaks kingiks ligipääsetavad ruumid Rakvere kesklinnas, aga see on ilmselt unistus. Reaalselt vajame päris uut sülearvutit.

Valga: Märkame ja hoiame üksteist!

Viljandi: Sünnipäevakingiks tahaksime, et meie tööd rohkem tunnustataks ja hinnataks. Presidendi vastuvõtt roosiaias Viljandimaa ühingute esindajatele – miks ka mitte?

Ida-Virumaa: Parim oleks, kui koda saaks endale päris oma ruumid, milles saaksime arendada oma tegevusi ja teenuseid. Sünnipäevakingiks oleks seegi, kui meie tegevuste rahastamine muutuks stabiilseks, ei oleks projektipõhine.

Tartu: Saime imelise kingi juba eelmise aasta lõpul – remonditud ruumid Tartu linna abiga ja uued tehnikavahendid – mööbel EPIF vahendusel. Mais tegi linn veel kingi viimase osa: nimelt sai koja saal värviuuenduse ja uue põranda. SUUR, SUUR AITÄH! Usun, et see rõõmustab meie kliente, kes olid pikalt surutud koduseinte vahele, ja annab energiat jätkamiseks.

Küsimustele vastasid:
Tartu Puuetega Inimeste Koda – Senta Michelson
Ida-Virumaa Puuetega Inimeste Koda – Kaia Kaldvee
Lääne- Virumaa Puuetega Inimeste Koda – Helmi Urbalu
Viljandi Puuetega Inimeste Nõukoda – Erika Kiviloo
Valgamaa Puuetega inimeste Koda – Marika Ein