Mine avalehele Liigu põhisisu juurde

EPIKoda on nüüd senisest ligipääsetavam

Tauno Asuja | EPIKoja peaspetsialist

KUULA ARTIKLIT

Selle aasta talve lõpp pani punkti eelmisel aastal alustatud projektile, mille eesmärgiks oli muuta Eesti Puuetega Inimeste Koja käsutuses olev hoone endisest ligipääsetavamaks nii nägemis- kui ka liikumispuuetega inimestele.

Tallinnas aadressil Toompuiestee 10 paiknev hoone, milles tegutseb lisaks EPIKojale 8 liikmesorganisatsiooni ja lisaks SA Eesti Puuetega Inimeste Fond, oli seni ligipääsetav vaid osaliselt. 19. sajandi lõpus ehitatud puitmaja on renoveeritud aastal 2006. EPIKoja hoonele ja kinnistule ei ole varasemalt tehtud ligipääsetavuse kaardistust, kus oleks fikseeritud, milliseid täiendavaid tegevusi oleks vaja ellu viia, et parandada hoone ligipääsetavust eri puudeliikide aspektist.

Ligipääsetavuse audit aluseks

Projekti esimeste sammude seas valmis Toompuiestee 10 hoone ja kinnistu ligipääsetavuse audit, kuhu koondati ühelt poolt ülevaade olemasolevast olukorrast ja probleemkohtadest ning teisalt konkreetsed tegevused, mis aitaksid parandada hoone ja kinnistu ligipääsetavust.

Hoones puudus ühtne siltide ja viitade süsteem, mis võimaldaks maja esmakordsetel külastajatel hõlpsalt üles leida hoones asuvad ruumid. Projekti käigus valmisid uued majajuhid esimese korruse fuajeesse ning teise korruse koridori, kusjuures nende puhul on arvestatud ka vaegnägijate vajadusi. Hoones olevate ruumide uste kõrvale said üles ühtses stiilis sildid ning lisaks punktkirjas reljeefsed sildid.

Sildid Eesti Puuetega Inimeste Kojas. Autor: Erakogu

Nii EPIKoja hoone välisuks kui ka veranda siseuks olid paraku ehitatud selliselt, et ratastoolis olev külastaja ei saanud hoonesse siseneda ega sealt väljuda ilma kõrvalabita. Projekti jooksul asendati välisuks ja fuajeesse viiv uks nupust avanevate ustega, mis võimaldab nüüd ratastoolikasutajatel liikuda majast sisse ja välja iseseisvalt.

Kui varasemalt puudus hoone kinnistul valge kepiga liiklejate jaoks juhttee, siis projekti lõppedes sai valmis pimedate juhttee Toompuiestee-äärsest kõnniteest kuni hoone peaukseni.

Muinsuskaitselised piirangud

Kuna Toompuiestee 10 hoonele on seatud muinsuskaitselised piirangud, siis tõid need kaasa muudatusi võrreldes esialgses projektis planeerituga – nii näiteks tuli leida uus lahendus ustele ning tuli loobuda siltidest ja viitadest hoone krundil, kuna need ei saanud kooskõlastust Tallinna Linnaplaneerimise Ameti muinsuskaitse osakonna poolt.

Sellegipoolest võime uhkusega tõdeda, et projektist oli ilmselgelt kasu. Suur rõõm on näha meie majja sisenemas ratastoolis külastajaid, kes ei pea enam ukse avamiseks kelleltki abi küsima; samuti ei jää hoovi peal hätta nägemispuudega inimene, kes saab nüüd mugavalt liikuda majaukseni spetsiaalset juhtteed mööda.

Päris kindlasti ei kavatse me aga loorberitele puhkama jääda ega kõnealuse projektiga piirduda: mõtted liiguvad juba järgmise plaani suunas, milleks on hoonesisese pimedate juhttee rajamine.

Eesti Puuetega Inimeste Koda. Autor: Erakogu

EPIKoja hoone ligipääsetavamaks muutmist toetasid Eesti Puuetega Inimeste Fond ja Sotsiaalministeerium.